Budżet miasta na rok 2010 jest budżetem wyborczym. Z wieloma zapisami tego budżetu można się nie zgodzić np.

  1. Ujęcie części zadaszenia stadionu żużlowego – w naszym przekonaniu nieuzasadniony wydatek.
  2. Zbyt niska dotacja celowa, w porównaniu do poprzednich lat, dla Centrum Kultury Dwór Artusa  – 150 tyś – staramy się przecież o zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
  3. Martwi niskie dofinansowanie dla aktywizacji obszaru społeczno-gospodarczego TCM i zapominanie o innych ubogich dzielnicach Torunia np. Rubinkowo, Skarpa.
  4. Dotacja przedmiotowa dla MZK kwota 8,5 milionów to staczanie się po równi pochyłej.

Pochwalić można natomiast ten budżet za:

  1. Systematyczne prace nad renowacją i termomodernizacją placówek oświatowych,
  2. Nie zapomina on również o osobach niepełnosprawnych – koszt utrzymania zawodowej szkoły specjalnej, dofinansowanie do przejazdów MZK.
  3. W końcu doczekamy się nowych odcinków dróg rowerowych, a stara ścieżka rowerowa na Szosie Lubickiej zostanie zmodernizowana.

I teraz pozostaje jedno zasadnicze pytanie: jak pogodzić te wszystkie cudowne zapisy, inwestycje z tym co teraz jest dla mieszkańców najważniejsze, z budową nowej przeprawy mostowej. Rozległość planowanych wydatków nie znajduje uzasadnienia w przychodach, a co za tym idzie może pogłębić stopień zadłużenia miasta i jego mieszkańców i deficytu. Tak potraktowany budżet budzi nasze obawy co do realnej możliwości jego realizacji. Niemniej jednak w przypadku nieuchwalenia tego budżetu może dojść do sytuacji w której Regionalna Izba Obrachunkowa ustali budżet dla naszego miasta w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych. W takiej sytuacji nie będzie można myśleć o nowych inwestycjach –    typu budowa mostu.

Dlatego też Klub  Radnych Prawo i Sprawiedliwość – Porozumienie Toruńskie postanowił dla dobra mieszkańców poprzeć ten budżet, ze względu na współodpowiedzialność za jego kształt, z zastrzeżeniem obserwowania wykonania poszczególnych inwestycji bardzo szczegółowo.

Przewodniczący Klubu Radnych PiS-PT

Zbigniew Rasielewski