clock Uprzejmie informuję, że Zbigniew Rasielewski – Radny Rady Miasta Torunia dostępny jest pod numerem telefonu 606 411 013 lub pod adresem meilowym zbigniew@rasielewski.pl . W przypadku zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu MZK, oświetlenia ulicznego, Straży Miejskiej i innych newralgicznych dla Państwa problemów takich jak – dziura w jezdni lub w chodniku, proszę o pilny kontakt.      

Razem możemy uczynić więcej.