Na fasadzie Instytutu Międzykulturowego w Krakowie została wyświetlona animacja upamiętniająca św. Jana Pawła II w setną rocznicę jego urodzin.
Source: Prezydent.pl