Michał Jakubaszek

Jakubaszek

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia

 

Urodził się 16 września 1981 roku w Toruniu i tutaj ukończył Szkołę Podstawową nr 30 na Skarpie oraz III Liceum Ogólnokształcące. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jako stypendysta studiował również prawo w Niemczech na Universität Rostock. W 2007 roku rozpoczął aplikację adwokacką i pracę w kancelarii, a obecnie wykonuje wolny zawód adwokata.

W szkole średniej, aktywnie działając w harcerstwie, zdobył stopień instruktora. Na studiach angażował się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz Klubie Maratońskim UMK. W tym czasie, wstępując również do Prawa i Sprawiedliwości, pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Forum Młodych PiS w Toruniu i jako asystent poselski społecznie udzielał porad prawnych.

Reprezentuje mieszkańców osiedli: Skarpa, Kaszczorek, Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice. Wybrany został do Rady Miasta Torunia po raz drugi – w radzie pracował również w VI kadencji, w latach 2010-2014. W wyborach samorządowych w 2014 r. uzyskał 2129 głosów.

Zamierza zajmować się przede wszystkim sprawami bezpieczeństwa, polityką społeczną i wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.

Jest żonaty – żona Anna jest nauczycielką i pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi.

Kontakt: tel. kom.: 607 636 486; e-mail: m.jakubaszek@wp.pl

funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: m.jakubaszek@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Budżetu
Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Wojciech KlabunKlabun

 

Radny Miasta Torunia

 

Urodził się w 1985 roku w Toruniu. Młodość spędził na Rubinkowie, obecnie mieszka na Podgórzu. Ukończył V Liceum Ogólnokształcące, a następnie stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jest także absolwentem Podyplomowych Studiów w zakresie finansów i marketingu, a także Podyplomowych Studiów w zakresie administracji publicznej.

Zaangażowany w działalność społeczną, zwolennik pracy organicznej. W młodości członek Harcerstwa Polskiego, ministrant i lektor w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła. Założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia “Nasz Podgórz”, były przewodniczący Rady Okręgu nr 1 – Podgórz. Angażuje się w upowszechnianie zapomnianej historii lewobrzeża, a także w krzewienie kultury i postaw prospołecznych. Organizator debat, inscenizacji, turniejów, Dni Podgórza, sprzątania zaniedbanych terenów i innych.

W latach 2010-2014 członek miejskiego Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, przedstawiciel toruńskich Rad Okręgów w komisji przygotowującej projekt budżetu partycypacyjnego.

Interesuje się historią, marketingiem oraz sportem. Biega, lubi snowboarding. W 2014 roku był Komandorem Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski, dzięki którym sporty motorowe wróciły nad toruńskie nabrzeże po 59 latach przerwy.

Wieloletni członek Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości m.in. Przewodniczący Forum Młodych PiS w Toruniu. Przewodniczący Komitetu PiS nr 1 w Toruniu, członek Zarządu Miejskiego, a także Zarządu Okręgu toruńsko-włocławskiego.

W 2014 roku został wybrany do Rady Miasta Torunia, jako reprezentant okręgu nr 1: Skarpa, Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice, Kaszczorek. Głosowało na niego 1229 mieszkańców.

Żonaty, ma 3-letnią córkę Olę.

Telefon: 692 228 717

funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
członek komisji RMT: Komisja Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej
Komisja Rewitalizacji Miasta
Komisja Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych
Jacek KowalskiKowalski

 

 

Radny Miasta Torunia

 

Urodził się 17 października 1981 roku w Toruniu. Ukończył Szkołę Podstawową nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej na Wrzosach, a następnie XI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Po maturze rozpoczął studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, tytuł magistra uzyskując w 2006 roku. W roku 2008 ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami i Marketingu na UMK w Toruniu. Ponadto odbył szereg szkoleń z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, kierowania zasobami ludzkimi, autoprezentacji, tworzenia projektów oraz współpracy z mediami.

Z momentem podjęcia studiów w roku 2001 zaangażował się w działalność społeczno-polityczną, wstępując do partii Prawo i Sprawiedliwość. W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz drugi – był także radnym VI kadencji (2010-2014). Reprezentuje mieszkańców osiedli: Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście, Staromiejskie. Uzyskał mandat Radnego Rady Miasta Torunia, zdobywając 938 głosów.

Przez 8 lat tańczył w Zespole Pieśni i Tańca Młody Toruń. Był także wolontariuszem międzynarodowej organizacji Internationaler Bauorden – IBO na terenie Niemiec. W latach 2007-2009 działał społecznie w dwóch toruńskich klubach sportowych, a od 2009 roku jest sędzią piłkarskim. W latach 2007-2010 pełnił funkcję członka Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.

Strona internetowa: www.jacek-kowalski.eu

funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: j.kowalski@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki
Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Barbara Królikowska-Ziemkiewicz
Radna Miasta Torunia
funkcja: Radna Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
członek komisji RMT: Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki
Komisja Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczyc
Ludwik SzubaSzuba

 

 

Radny Miasta Torunia

 

Ludwik Stanisław Szuba urodził się 27 stycznia 1945 r. w Sobkowie.

W latach 1972-2011 pracował w szkołach średnich i wyższych Torunia i Bydgoszczy. W latach 2011-2014 pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia. Absolwent AWFiS w Gdańsku i AWF w Poznaniu. Doktor nauk humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autor 7 książek.

Żona Halina jest lekarzem stomatologiem. Ma czworo dzieci, które po ukończeniu studiów mieszkają za granicą.

funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: l.szuba@um.torun.pl
członek komisji RMT: Komisja Budżetu
Komisja Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych
Dagmara TuszyńskaTuszynska

 

Radna Miasta Torunia

 

funkcja: Radna Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
członek komisji RMT: Komisja Rewizyjna
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji
Karol WojtasikWojtasik

 

Radny Rady Miasta Torunia

 

Karol Maria Wojtasik – urodził się 12 lipca 1984 roku w Toruniu. Jest absolwentem Technik dentystycznych i Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Działał w harcerstwie oraz w Niemiecko – Polskiej Misji Pojednania im. Martina Menzla. Jest członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz Rady Społecznej przy Szpitalu Miejskim w Toruniu. Społecznik, działacz patriotyczny. Organizator wielu przedsięwzięć m.in. Toruńskiego Marszu Pułkownika Pileckiego (stara nazwa Toruński Marsz Rotmistrza Pileckiego), Toruńskiego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Jeden z inicjatorów budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych w Toruniu.

Aktywny członek toruńskich klubów dyskusyjnych „Lepsze Państwo” i „Szewska Pasja”. Wieloletni członek Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości m.in. Przewodniczący Forum Młodych PiS w Toruniu. Przewodniczący Komitetu PiS nr 2 w Toruniu, członek Zarządu Miejskiego, a także Zarządu Okręgu toruńsko-włocławskiego.

W Radzie Miasta Torunia zajmuje się zdrowiem, polityką społeczną, kulturą i promocją miasta.

Żona Anna.

W 2014 roku został wybrany do Rady Miasta Torunia, jako reprezentant okręgu nr 2. Głosowało na niego 1481 mieszkańców.

tel.:797 341 706

e-mail: karol@wojtasik.org

funkcja: Radny Rady Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
członek komisji RMT: Komisja Rewizyjna
Komisja Rewitalizacji Miasta
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji