Stanowczo mówię NIE!  pomysłom Pana Prezydenta Michała Zaleskiego, pomysłom polegającym na sprzedaży majątku gminnego – należącego do wszystkich mieszkańców.
Z jednej strony trzeba będzie przygotować dokumentację przetargową, co wiąże się z wyceną (a wycena kosztuje) i poświęcić czas pracowników urzędu. Z drugiej strony jeśli Prezydent decyduje się na taki krok to znaczy dla mnie tylko jedno – MOSIR nie potrafi administrować majątkiem Miasta Torunia. Zamiast dbać regularnie o ten majątek to zaczynamy się pozbywać problemów – a trzeba inwestować w to co nasze, naprawiać i modernizować. Oczywiście inwestujmy przy założeniu, że później nie oddamy tego prywatnej spółce, która oczywiście dostanie dofinansowanie od miasta na bieżące utrzymanie –  przykład Motoarena. W zamian za to miasto będzie mogło wynająć na swoim obiekcie powierzchnie reklamową – ciekawy pomysł – płacić za wywieszenie reklamy na swoim obiekcie. Powiem tak – będąc Radnym chcę działać na rzecz mieszkańców tzn. nie dopuszczę do sprzedaży majątku. Basen należy wyremontować za własne pieniądze i utrzymywać dla mieszkańców. Są różne sposoby inwestowania – trzeba przygotować plan modernizacji i rozłożyć go na etapy. Co do MOSIR-u – ciekaw jestem jak wygląda administrowanie pozostałym majątkiem. Dodatkowo należy przeanalizować sytuację w MOSIR w kwestiach umów przez tę jednostkę podpisywanych.
Na sesji Rady Miasta Torunia, która odbyła się 20 maja wystosowałem pytania dotyczące działalności MOSIR-u, szczególnie w kwestii organizacji Grand Prix na żużlu oraz kilka innych ciekawych pytań dotyczących nakładów na finansowanie obiektów przez tę jednostkę administrowanych.

Stanowcze „Nie” dla sprzedaży naszego majątku!!!

Zbigniew Rasielewski – Przewodniczący Klubu Radnych PiS-PT w Radzie Miasta Torunia