Uroczystości pogrzebowe Śp. Premiera Jana Olszewskiego, w których udział wzięli m.in. Prezes #PiS J. #Kaczyński oraz Premier M. #Morawiecki.