Prawo i Sprawiedliwość w Toruniu w ostatnich wyborach uzyskało przyzwoity wynik. Jedynie dwudziestu kilku głosów zabrakło, aby uzyskać – mimo procentowo słabszego rezultatu – taką samą ilość radnych jak w poprzedniej kadencji.  Jednak niewątpliwie pięcioosobowy Klub Radnych PiS w Radzie Miasta, jest dziś o wiele bardziej spoisty i wyrazisty, niż w poprzedniej kadencji.

To zadecydowało, iż PiS stał się elementem niezbędnym dla skonstruowania stabilnego układu politycznego, w celu realizowania najważniejszych dla miasta zadań. Dzięki temu, zarówno na terenie Rady Miejskiej jak i w strukturach wykonawczych Prezydenta Michała Zaleskiego, udział naszej formacji jest znaczący.

W samej Radzie Miasta, wszyscy radni PiS są zaangazowani w stanowiska kierownicze (przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji), mamy tez stanowisko wiceprzewodniczącego Rady.

Uzyskaliśmy mozliwość zarekomendowania Prezydentowi M. Zaleskiemu dwóch kandydatów na wiceprezydentów miasta. Jest naszym wspólnym sukcesem to, iż obydwaj kandydacji – Zbigniew Rasielewski i Ludwik Szuba – zostali zaakceptowani i podejmuja obecnie swoje obowiązki.

W końcową fazę wchodzą obecnie rozmowy, których celem jest przyjęcie wspólnej podstawy programowej na najblizsze cztery lata. Jesteśmy przekonani, że zarówno w sferze określenia najważniejszych zadań, jak i ustalenia trybu podejmowania najważniejszych decyzji w łonie Rady Miejskiej, stworzymy przykładne rozwiązania.

Prawi i Sprawiedliwość w Toruniu uzyskuje zatem wyjątkową szansę współtworzenia lepsej przyszłości naszego miasta. O ile przez ostatnie osiem lat w sposób nieformalny i luźny wspieralismy najwazniejsze działania Prezydenta M. Zaleskiego, obecnie będziemy współdziałać w pełni, tym samym ponosząc również współodpowiedzialność za rezultaty działania zarówno władzy uchwałodawczej jak i wykonawczej toruńskiego samorządu. Zrobimy wszystko, aby mieszkańcy naszego miasta pozytywnie odczuwali i oceniali nasze wysiłki.

Grzegorz Górski – radny Prawa i Sprawiedliwości