Zakończył się Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W imieniu Prezydenta RP w trakcie uroczystości wieńczącej marsz w Kielcach p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych złożył pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wieniec.
Source: Prezydent.pl