Prezydent RP podpisał ustawę o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
Source: Prezydent.pl